Tietosuojakäytäntö

Olemme erittäin iloisia siitä, että olet osoittanut kiinnostusta yritystämme kohtaan. Tietosuoja on erityisen tärkeässä asemassa Dream Green OÜ: n (Ltd.) hallinnossa. Dream Green OÜ: n (Ltd.) Internet-sivujen käyttö on mahdollista ilman mitään tietoja henkilötiedoista; kuitenkin, jos rekisteröity haluaa käyttää erityisiä yrityspalveluja verkkosivustomme kautta, henkilötietojen käsittely saattaa olla tarpeen. Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä eikä käsittelyyn ole lakisääteistä perustaa, saamme yleensä rekisteröidyn suostumuksen.

Henkilötietojen, kuten rekisteröidyn nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron, käsittelyn on aina oltava yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja maakohtaisen tietosuojan mukaista. Dream Green OÜ -yhtiöön (Ltd.) sovellettavat määräykset. Tämän tietosuojailmoituksen avulla yrityksemme haluaa tiedottaa suurelle yleisölle keräämiemme, käyttämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen luonteesta, laajuudesta ja tarkoituksesta. Lisäksi rekisteröidyille ilmoitetaan tämän tietosuojailmoituksen avulla oikeuksista, joihin heillä on oikeus.

Rekisterinpitäjänä Dream Green OÜ (Ltd.) on toteuttanut lukuisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaakseen tämän verkkosivuston kautta käsiteltyjen henkilötietojen täydellisen suojan. Internet-pohjaisessa tiedonsiirrossa voi kuitenkin periaatteessa olla tietoturva-aukkoja, joten ehdotonta suojausta ei voida taata. Tästä syystä jokainen rekisteröity voi vapaasti siirtää henkilötietojaan meille vaihtoehtoisilla tavoilla, esimerkiksi puhelimitse.

 1. Määritelmät

Dream Green OÜ: n (Ltd.) tietosuojailmoitus perustuu termeihin, joita Euroopan lainsäätäjä käyttää yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) hyväksymiseen. Tietosuojalausuntomme tulisi olla luettavissa ja ymmärrettävissä suurelle yleisölle, asiakkaillemme ja liikekumppaneillemme. Tämän varmistamiseksi haluamme ensin selittää käytetyn terminologian.

Tässä tietosuojailmoituksessa käytämme muun muassa seuraavia termejä:

 1. a) Henkilötiedot

Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä (”rekisteröity”) koskevia tietoja. Tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö on henkilö, joka voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti, erityisesti viittaamalla tunnistimeen, kuten nimi, tunnistenumero, sijaintitiedot, online-tunniste tai yhteen tai useampaan fyysiseen, fysiologiseen, kyseisen luonnollisen henkilön geneettinen, henkinen, taloudellinen, kulttuurinen tai sosiaalinen identiteetti.

 1. b) Rekisteröity

Rekisteröity on tunnistettu tai tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja käsittelee käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä.

 1. c) Käsittely

Käsittely on mikä tahansa toimenpide tai toimintaryhmä, joka suoritetaan henkilötiedoilla tai henkilötietojoukoilla, joko automatisoidusti tai ei, kuten kerääminen, tallentaminen, organisointi, jäsentäminen, tallentaminen, mukauttaminen tai muuttaminen, haku, hakeminen, käyttö, paljastaminen lähettämällä, levittämällä tai muutoin saataville asettamalla, tasaamalla tai yhdistämällä, rajoittamalla, poistamalla tai tuhoamalla.

 1. d) Käsittelyn rajoittaminen

Käsittelyn rajoittaminen on tallennettujen henkilötietojen merkitseminen tarkoituksena rajoittaa niiden käsittelyä tulevaisuudessa.

 1. e) profilointi

Profilointilla tarkoitetaan mitä tahansa henkilötietojen automaattisen käsittelyn muotoa, joka koostuu henkilötietojen käytöstä tiettyjen luonnolliseen henkilöön liittyvien henkilökohtaisten näkökohtien arvioimiseksi, erityisesti kyseisen luonnollisen henkilön työssä, taloudellisessa tilanteessa, terveydessä, henkilökohtaisissa mieltymyksissä analysoimiseksi tai ennustamiseksi. , kiinnostuksen kohteet, luotettavuus, käyttäytyminen, sijainti tai liikkeet.

 1. f) Pseudonymisointi

Salanimellä tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja ei voida enää kohdistaa tietylle rekisteröidylle ilman lisätietojen käyttöä edellyttäen, että tällaiset lisätiedot säilytetään erikseen ja että niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä. että henkilötietoja ei ole osoitettu tunnistetulle tai tunnistettavissa olevalle luonnolliselle henkilölle.

 1. g) Rekisterinpitäjä tai käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä tai rekisterinpitäjä, joka vastaa käsittelystä, on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot; jos tällaisen käsittelyn tarkoitukset ja keinot määritetään unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä, rekisterinpitäjä tai sen nimeämistä koskevat erityiset perusteet voidaan säätää unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä.

 1. h) Suoritin

Käsittelijä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

 1. i) Vastaanottaja

Vastaanottaja on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, jolle henkilötiedot luovutetaan riippumatta siitä, onko kyseessä kolmas osapuoli vai ei. Viranomaisia, jotka voivat saada henkilötietoja tietyn tutkimuksen yhteydessä unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, ei kuitenkaan pidetä vastaanottajina; näiden viranomaisten suorittaman näiden tietojen käsittelyn on oltava sovellettavien tietosuojasääntöjen mukainen käsittelyn tarkoitusten mukaisesti.

 1. j) Kolmas osapuoli

Kolmas osapuoli on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai elin, joka ei ole rekisteröity, rekisterinpitäjä, henkilötietojen käsittelijä ja henkilöt, joilla on rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän suoralla alaisuudella oikeus käsitellä henkilötietoja.

 1. k) Suostumus

Rekisteröidyn suostumus on mikä tahansa vapaaehtoinen, erityinen, tietoinen ja yksiselitteinen osoitus rekisteröidyn toiveista, jolla hän ilmaisee lausunnollaan tai selkeällä myöntävällä toiminnallaan suostumuksen itseään koskevien henkilötietojen käsittelyyn. .

 1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Rekisterinpitäjä yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR), muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa sovellettavissa tietosuojalaeissa ja muissa tietosuojaan liittyvissä säännöksissä on:

Dream Green OÜ (Ltd.)

Väike-Sepa tee 4-4

74001, Tallinna

Viro

Sähköposti: info@dreamgreen.eu

 1. Tietosuojakoordinaattorin nimi ja osoite

Rekisterinpitäjän tietosuojakoordinaattori on:

Dream Green OÜ (Ltd.)

Väike-Sepa tee 4-4

74001, Tallinna

Viro

Sähköposti: info@dreamgreen.eu

Rekisteröity voi milloin tahansa ottaa yhteyttä suoraan tietosuojakoordinaattoriin kaikissa tietosuojaa koskevissa kysymyksissä ja ehdotuksissa.

 1. Keksit

Dream Green OÜ: n Internet-sivut käyttävät evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokonejärjestelmään Internet-selaimen kautta.

Monet Internet-sivustot ja palvelimet käyttävät evästeitä. Monet evästeet sisältävät ns. Evästetunnuksen. Evästetunnus on evästeen yksilöllinen tunniste. Se koostuu merkkijonosta, jonka kautta Internet-sivut ja palvelimet voidaan osoittaa Internet-selaimelle, johon eväste on tallennettu. Tämän avulla vieraillut Internet-sivustot ja palvelimet voivat erottaa yksittäisen selaimen muista selaimista, jotka sisältävät muita evästeitä. Tietyn Internet-selaimen voi tunnistaa ja tunnistaa yksilöllisen evästetunnuksen avulla.

Evästeiden avulla Dream Green OÜ (Ltd.) voi tarjota tämän verkkosivuston käyttäjille käyttäjäystävällisempiä palveluita, jotka eivät olisi mahdollisia ilman evästeasetusta.

Evästeen avulla verkkosivustomme tiedot ja tarjoukset voidaan optimoida käyttäjän mielessä. Evästeiden avulla voimme, kuten aiemmin mainittiin, tunnistaa verkkosivustomme käyttäjät. Tämän tunnustuksen tarkoituksena on helpottaa käyttäjien käyttää verkkosivustoamme. Sivuston käyttäjän, joka käyttää evästeitä, esim. Ei tarvitse syöttää käyttötietoja joka kerta, kun verkkosivustoa käytetään, koska verkkosivusto ottaa sen haltuunsa ja eväste tallennetaan siten käyttäjän tietokonejärjestelmään. Toinen esimerkki on verkkokaupan ostoskorin eväste. Verkkokauppa muistaa artikkelit, jotka asiakas on lisännyt virtuaaliseen ostoskoriin evästeen välityksellä.

Rekisteröity voi milloin tahansa estää evästeiden asettamisen verkkosivustomme kautta vastaavan käytetyn Internet-selaimen asetuksen avulla ja voi siten kieltää evästeiden asettamisen pysyvästi. Lisäksi jo asetetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa Internet-selaimen tai muiden ohjelmistojen kautta. Tämä on mahdollista kaikissa suosituissa Internet-selaimissa. Jos rekisteröity poistaa käytöstä evästeiden asettamisen käytetyssä Internet-selaimessa, kaikki verkkosivustomme toiminnot eivät välttämättä ole täysin käyttökelpoisia.

 1. Yleisten tietojen kerääminen

Dream Green OÜ (Ltd.) -sivusto kerää sarjan yleisiä tietoja, kun rekisteröity tai automaattinen järjestelmä kutsuu verkkosivun. Nämä yleiset tiedot tallennetaan palvelimen lokitiedostoihin. Kerätyt voivat olla (1) käytetyt selaintyypit ja versiot, (2) käyttöjärjestelmän käyttämä käyttöjärjestelmä, (3) verkkosivusto, josta pääsyjärjestelmä saavuttaa verkkosivustomme (ns. Viittaajat), (4) -sivustot, (5) Internet-sivuston käytön päivämäärä ja kellonaika, (6) Internet-protokollan osoite (IP-osoite), (7) pääsyjärjestelmän Internet-palveluntarjoaja ja (8) muut vastaavat tiedot ja tiedot, joita voidaan käyttää tietotekniikkajärjestelmäämme kohdistuvien hyökkäysten yhteydessä.

Näitä yleisiä tietoja käyttäessään Dream Green OÜ (Ltd.) ei tee johtopäätöksiä rekisteröidystä. Tätä tietoa tarvitaan pikemminkin (1) verkkosivustomme sisällön toimittamiseksi oikein, (2) verkkosivustomme sisällön ja sen mainostamisen optimoimiseksi, (3) tietotekniikkajärjestelmien ja verkkosivustotekniikan pitkän aikavälin elinkelpoisuuden varmistamiseksi. ja (4) antaa lainvalvontaviranomaisille tietoja, jotka ovat tarpeen rikosoikeudenkäynnin aloittamiseksi kyberhyökkäyksen yhteydessä. Siksi Dream Green OÜ (Ltd.) analysoi nimettömästi kerätyt tiedot tilastollisesti tavoitteenaan lisätä yrityksemme tietosuojaa ja varmistaa käsittelemiemme henkilötietojen optimaalinen suojaustaso.

 1. Rekisteröityminen verkkosivustollamme

Rekisteröidyllä on mahdollisuus rekisteröityä rekisterinpitäjän verkkosivustolle ilmoittamalla henkilötiedot. Rekisteröinnissä käytettävä syöttönaamari määrittää, mitkä henkilötiedot ohjaimelle välitetään. Rekisteröidyn kirjoittamat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan yksinomaan rekisterinpitäjän sisäiseen käyttöön ja hänen omiin tarkoituksiinsa. Rekisterinpitäjä voi pyytää siirtoa yhdelle tai useammalle käsittelijälle (esim. Pakettipalvelu), joka käyttää henkilötietoja myös sisäiseen tarkoitukseen, joka kuuluu rekisterinpitäjälle.

Rekisteröimällä rekisterinpitäjän verkkosivustolle tallennetaan myös IP-osoite, jonka Internet-palveluntarjoaja (ISP) on myöntänyt ja rekisteröity käyttää, rekisteröinnin päivämäärä ja kellonaika. Näiden tietojen tallentaminen tapahtuu taustalla, että tämä on ainoa tapa estää palvelujemme väärinkäyttö ja tarvittaessa tehdä mahdolliseksi tutkia tehdyt rikkomukset. Siltä osin näiden tietojen tallentaminen on välttämätöntä ohjaimen suojaamiseksi. Näitä tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille, ellei tietojen siirtämisestä ole lakisääteistä velvoitetta, tai jos siirto palvelee rikosoikeudellista syytettä.

Rekisteröidyn rekisteröinnin tarkoituksena on henkilötietojen vapaaehtoinen ilmoittaminen, jotta rekisterinpitäjä voi tarjota rekisteröidylle sisältöä tai palveluja, joita voidaan tarjota vain rekisteröidyille käyttäjille kyseisen asian luonteen vuoksi. Rekisteröityneet henkilöt voivat milloin tahansa muuttaa rekisteröinnin yhteydessä määriteltyjä henkilötietoja tai poistaa ne kokonaan rekisterinpitäjän tietokannasta.

Rekisterinpitäjän on milloin tahansa toimitettava pyynnöstä jokaiselle rekisteröidylle tietoa siitä, mitä henkilötietoja rekisteröidystä on tallennettu. Lisäksi rekisterinpitäjän on korjattava tai poistettava henkilötiedot rekisteröidyn pyynnöstä tai ilmoituksesta siltä osin kuin lakisääteisiä tallennusvelvoitteita ei ole. Rekisterinpitäjän käytettävissä ovat tältä osin kaikki rekisterinpitäjän työntekijät yhteyshenkilöinä.

 1. Tilaus uutiskirjeisiin

Dream Green OÜ (Ltd.) -sivustolla käyttäjille annetaan mahdollisuus tilata yrityksemme uutiskirje. Tähän tarkoitukseen käytetty syöttönaamio määrittää, mitä henkilötietoja lähetetään, samoin kuin milloin uutiskirje tilataan ohjaimelta.

Dream Green OÜ (Ltd.) tiedottaa asiakkailleen ja liikekumppaneilleen säännöllisesti uutiskirjeen avulla yritystarjouksista. Rekisteröity voi vastaanottaa yrityksen uutiskirjeen vain, jos (1) rekisteröidyllä on voimassa oleva sähköpostiosoite ja (2) rekisteröity rekisteröi uutiskirjeen toimituksen. Vahvistussähköposti lähetetään sähköpostiosoitteeseen, jonka rekisteröity on rekisteröinyt ensimmäistä kertaa uutiskirjeen lähettämistä varten oikeudellisista syistä kaksoisvalintamenettelyssä. Tätä vahvistussähköpostia käytetään osoittamaan, onko sähköpostiosoitteen omistajana rekisteröityä valtuutettu vastaanottamaan uutiskirje.

Uutiskirjeen rekisteröinnin aikana tallennamme myös Internet-palveluntarjoajan (ISP) osoittaman ja rekisteröidyn rekisteröintihetkellä käyttämän tietokonejärjestelmän IP-osoitteen sekä rekisteröinnin päivämäärän ja kellonajan. Näiden tietojen kerääminen on tarpeen, jotta ymmärretään rekisteröidyn sähköpostiosoitteen (mahdollinen) väärinkäyttö myöhemmin, ja se palvelee siten rekisterinpitäjän oikeudellisen suojan tavoitetta.

Uutiskirjeen rekisteröinnin yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käytetään vain uutiskirjeemme lähettämiseen. Lisäksi uutiskirjeen tilaajille voidaan tiedottaa sähköpostitse, kunhan se on tarpeen uutiskirjepalvelun tai rekisteröinnin kannalta, koska näin voi olla uutiskirjeen tarjouksen muutosten yhteydessä, tai jos tekniset olosuhteet muuttuvat. Uutiskirje-palvelun keräämiä henkilötietoja ei siirretä kolmansille osapuolille. Rekisteröity voi lopettaa uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa. Suostumus henkilötietojen säilyttämiseen, jonka rekisteröity on antanut uutiskirjeen lähettämistä varten, voidaan peruuttaa milloin tahansa. Suostumuksen kumoamista varten vastaava linkki löytyy kustakin uutiskirjeestä.

 1. Uutiskirjeiden seuranta

Dream Green OÜ: n uutiskirje sisältää ns. Seurantapikseleitä. Seurantapikseli on sellaisiin sähköposteihin upotettu pienoiskuva, joka lähetetään HTML-muodossa lokitiedostojen tallentamisen ja analysoinnin mahdollistamiseksi. Tämä mahdollistaa tilastollisen analyysin verkkomarkkinointikampanjoiden onnistumisesta tai epäonnistumisesta. Upotetun seurantapikselin perusteella Dream Green OÜ (Ltd.) voi nähdä, onko rekisteröity avannut sähköpostiviestin ja milloin ja mitkä sähköpostin linkit rekisteröidyt ovat hakeneet.

Rekisterinpitäjä tallentaa ja analysoi tällaiset uutiskirjeisiin sisältyviin seurantapikseleihin kerätyt henkilötiedot uutiskirjeen toimittamisen optimoimiseksi sekä tulevien uutiskirjeiden sisällön mukauttamiseksi entistä paremmin rekisteröidyn etuihin. Näitä henkilötietoja ei välitetä kolmansille osapuolille. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa vastaava erillinen suostumusilmoitus, joka on annettu kaksinkertaisen valinnan menettelyllä. Kumoamisen jälkeen rekisterinpitäjä poistaa nämä henkilötiedot. Dream Green OÜ (Ltd.) pitää peruuttamista automaattisesti uutiskirjeen vastaanottamisesta.

 1. Yhteydenottomahdollisuus verkkosivuston kautta

Dream Green OÜ (Ltd.) -sivusto sisältää tietoja, jotka mahdollistavat nopean sähköisen yhteydenoton yritykseemme sekä suoran viestinnän kanssamme, joka sisältää myös ns. Sähköpostin yleisen osoitteen (sähköpostiosoite) . Jos rekisteröity ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta, rekisteröidyn lähettämät henkilötiedot tallennetaan automaattisesti. Tällaiset rekisteröidyn rekisterinpitäjälle vapaaehtoisesti välittävät henkilötiedot tallennetaan rekisteröidyn käsittelyä tai yhteydenpitoa varten. Näitä henkilötietoja ei siirretä kolmansille osapuolille.

 1. Henkilötietojen säännöllinen poistaminen ja estäminen

Rekisterinpitäjän on käsiteltävä ja säilytettävä rekisteröidyn henkilötietoja vain niin kauan kuin tarvitaan säilytystarkoituksen saavuttamiseksi, tai siltä osin kuin Euroopan lainsäätäjä tai muut lainsäätäjät myöntävät sen rekisterinpitäjään sovellettavissa laeissa tai asetuksissa .

Jos tallennustarkoitusta ei voida soveltaa tai jos Euroopan lainsäätäjän tai muun toimivaltaisen lainsäätäjän määräämä säilytysaika päättyy, henkilötiedot estetään tai poistetaan säännöllisesti lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

 1. Rekisteröidyn oikeudet
 2. a) Vahvistusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä vahvistusoikeutta, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän työntekijään.

 1. b) Oikeus tutustua tietoihin

Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus saada rekisterinpitäjältä ilmaisia ​​tietoja milloin tahansa tallennetuista henkilötiedoistaan ​​ja kopio näistä tiedoista. Lisäksi eurooppalaiset direktiivit ja asetukset antavat rekisteröidylle pääsyn seuraaviin tietoihin:

 • käsittelyn tarkoitukset;
 • asianomaisten henkilötietojen luokat;
 • vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan, erityisesti vastaanottajat kolmansissa maissa tai kansainvälisissä järjestöissä;
 • mahdollisuuksien mukaan suunniteltu kausi, jona henkilötietoja säilytetään, tai, jos se ei ole mahdollista, kyseisen ajanjakson määrittämiseen käytetyt perusteet;
 • on olemassa oikeus pyytää rekisterinpitäjältä henkilötietojen oikaisemista tai poistamista tai rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä;
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;
 • jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki saatavilla olevat tiedot niiden lähteestä;
 • GDPR: n 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun automatisoidun päätöksenteon olemassaolo, profilointi mukaan lukien tällaista käsittelyä rekisteröidylle.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada tietoja siitä, siirretäänkö henkilötietoja kolmannelle maalle vai kansainväliselle järjestölle. Tällöin rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa asianmukaisista siirtoon liittyvistä suojatoimenpiteistä.

Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä käyttöoikeutta, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän työntekijään.

 1. c) Oikeus oikaisuun

Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus saada rekisterinpitäjältä ilman aiheetonta viivytystä oikaisemaan häntä koskevat virheelliset henkilötiedot. Kun otetaan huomioon käsittelyn tarkoitukset, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennetyksi toimittamalla täydentävä lausunto.

Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä oikeutta oikaisuun, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän työntekijään.

 1. d) Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus saada rekisterinpitäjältä poistamaan häntä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos jokin seuraavista syistä sovelletaan, kunhan käsittelyä ei tarvita:

 • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin nähden, joita varten ne on kerätty tai muutoin käsitelty.
 • Rekisteröity peruu suostumuksen, johon käsittely perustuu, GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai GDPR: n 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti ja jos muuta oikeusperustaa ei ole käsittelyä varten.
 • Rekisteröity vastustaa käsittelyä GDPR: n 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti, eikä käsittelylle ole pakottavia laillisia perusteita, tai rekisteröity vastustaa käsittelyä GDPR: n 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
 • Henkilötietoja on käsitelty laittomasti.
 • Henkilötiedot on poistettava rekisterinpitäjälle asetetun unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisen oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi.
 • Henkilötiedot on kerätty liittyen tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamiseen, johon viitataan GDPR: n 8 artiklan 1 kohdassa.

Jos jokin edellä mainituista syistä pätee ja rekisteröity haluaa pyytää Dream Green OÜ: n (Ltd.) tallentamien henkilötietojen poistamista, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän työntekijään. Dream Green OÜ: n (Ltd.) työntekijän on viipymättä varmistettava, että poistopyyntö täyttyy välittömästi.

Jos rekisterinpitäjä on julkistanut henkilötiedot ja on 17 artiklan 1 kohdan nojalla velvollinen poistamaan henkilötiedot, rekisterinpitäjän on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, tekniset toimenpiteet mukaan lukien, ilmoitettava muille muille, ottaen huomioon käytettävissä oleva tekniikka ja käyttöönoton kustannukset. rekisterinpitäjät, jotka käsittelevät henkilötietoja, jotka rekisteröity on pyytänyt tällaisten rekisterinpitäjien poistamaan linkit näihin henkilötietoihin tai kopioimaan tai jäljentämään niitä, sikäli kuin käsittelyä ei vaadita. Dream Green OÜ: n (Ltd.) työntekijät järjestävät tarvittavat toimenpiteet yksittäistapauksissa.

 1. e) Oikeus rajoittaa käsittelyä

Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus saada rekisterinpitäjältä käsittelyn rajoitus, jos jokin seuraavista koskee:

 • Rekisteröity kiistää henkilötietojen oikeellisuuden niin kauan, että rekisterinpitäjä voi tarkistaa henkilötietojen oikeellisuuden.
 • Käsittely on laitonta, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja pyytää sen sijaan niiden käytön rajoittamista.
 • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyä varten, mutta rekisteröity vaatii niitä oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, esittämiseen tai puolustamiseen.
 • Rekisteröity on vastustanut käsittelyä GDPR: n 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti odottaessaan, että rekisterinpitäjän lailliset perusteet syrjäyttävät rekisteröidyn perustelut.

Jos jokin edellä mainituista ehdoista täyttyy ja rekisteröity haluaa pyytää Dream Green OÜ: n (Ltd.) tallentamien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään. Dream Green OÜ: n (Ltd.) työntekijä järjestää käsittelyn rajoituksen.

 1. f) Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus vastaanottaa häntä koskevia henkilötietoja, jotka toimitettiin rekisterinpitäjälle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Hänellä on oikeus välittää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle ilman rekisterinpitäjän estettä, jolle henkilötiedot on toimitettu, kunhan käsittely perustuu suostumukseen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti GDPR: n tai GDPR: n 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan tai GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen sopimuksen perusteella, ja käsittely tapahtuu automatisoidusti, kunhan käsittely ei ole tarpeen yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

Lisäksi käyttäessään oikeuttaan tietojen siirrettävyyteen GDPR: n 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietoja suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista ja kun se ei vahingoittaa muiden oikeuksia ja vapauksia.

Oikeudensa tiedon siirrettävyyteen puolustamiseksi rekisteröity voi milloin tahansa ottaa yhteyttä Dream Green OÜ: n (Ltd.) työntekijään.

 1. g) Oikeus vastustaa

Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus vastustaa milloin tahansa hänen erityistilanteeseensa liittyvistä syistä häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu e tai f alakohtaan ) GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

Dream Green OÜ (Ltd.) ei enää käsittele henkilötietoja vastalauseen sattuessa, ellei voimme osoittaa käsittelyn pakottavia laillisia perusteita, jotka syrjäyttävät rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai perustamisen, oikeudellisten vaatimusten käyttäminen tai puolustaminen.

Jos Dream Green OÜ (Ltd.) käsittelee henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten. Tämä koskee profilointia siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos rekisteröity vastustaa Dream Green OÜ: n (Ltd.) käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten, Dream Green OÜ (Ltd.) ei enää käsittele henkilötietoja näihin tarkoituksiin.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus erityistilanteeseensa liittyvistä syistä vastustaa sitä, että Dream Green OÜ (Ltd.) käsittelee häntä koskevia henkilötietoja tieteellisiin tai historiallisiin tutkimuksiin tai tilastollisiin tarkoituksiin. GDPR: n 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, paitsi jos käsittely on tarpeen yleisen edun vuoksi suoritetun tehtävän suorittamiseksi.

Rekisteröity voi käyttää oikeuttaan vastustaa oikeutta ottaa yhteyttä Dream Green OÜ: n (Ltd.) työntekijään. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus käyttää tietoyhteiskunnan palveluja käytettäessä ja huolimatta direktiivistä 2002/58 / EY käyttää oikeuttaan vastustaa automaattisilla keinoilla teknisten eritelmien avulla.

 1. h) Automatisoitu henkilökohtainen päätöksenteko, profilointi mukaan lukien

Jokaisella rekisteröidyllä on EU: n lainsäätäjän myöntämä oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen piiriin, joka perustuu yksinomaan automaattiseen käsittelyyn, mukaan lukien profilointi, jolla on oikeusvaikutuksia häneen tai vastaavasti merkittävästi häneen, kunhan päätös (1) ei ole välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemiseksi tai sen suorittamiseksi, tai (2) sitä ei ole sallittu rekisterinpitäjälle asetetulla unionin tai jäsenvaltion lainsäädännöllä, ja säädetään sopivista toimenpiteistä rekisteröidyn oikeuksien, vapauksien ja oikeutettujen etujen turvaamiseksi, tai (3) ei perustu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

Jos päätös (1) on tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemiseksi tai sen toteuttamiseksi, tai (2) se perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen, Dream Green OÜ (Ltd.) toteutettava asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien, vapauksien ja oikeutettujen etujen turvaamiseksi, ainakin oikeuden saada rekisterinpitäjän inhimillistä väliintuloa, ilmaista mielipiteensä ja riitauttaa päätös.

Jos rekisteröity haluaa käyttää automatisoituun henkilökohtaiseen päätöksentekoon liittyviä oikeuksia, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä Dream Green OÜ: n (Ltd.) työntekijään.

 1. i) Oikeus peruuttaa tietosuoja suostumus

Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn milloin tahansa.

Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeutta peruuttaa suostumuksensa, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä Dream Green OÜ: n (Ltd.) työntekijään.

 1. Tietosuoja sovelluksille ja hakumenettelyt

Rekisterinpitäjän on kerättävä ja käsiteltävä hakijoiden henkilötietoja hakumenettelyn käsittelyä varten. Käsittely voidaan suorittaa myös sähköisesti. Näin on erityisesti, jos hakija toimittaa vastaavat hakemusasiakirjat rekisterinpitäjälle sähköpostitse tai verkkosivustolla olevan verkkolomakkeen avulla. Jos rekisterinpitäjä tekee työsopimuksen hakijan kanssa, toimitetut tiedot tallennetaan työsuhteen käsittelyä varten lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Jos rekisterinpitäjä ei tee hakijan kanssa työsopimusta, hakemusasiakirjat poistetaan automaattisesti kahden kuukauden kuluttua epäämispäätöksen tiedoksi antamisesta, edellyttäen että rekisterinpitäjän muut oikeutetut edut eivät ole vastoin poistamista.

 1. Tietosuojasäännökset Facebookin käytöstä ja käytöstä

Tällä verkkosivustolla ohjain on integroinut yrityksen Facebook-komponentit. Facebook on sosiaalinen verkosto.

Sosiaalinen verkosto on paikka sosiaalisille kokouksille Internetissä, online-yhteisö, jonka avulla käyttäjät voivat yleensä kommunikoida keskenään ja olla vuorovaikutuksessa virtuaalisessa tilassa. Sosiaalinen verkosto voi toimia alustana mielipiteiden ja kokemusten vaihdolle tai antaa Internet-yhteisölle mahdollisuuden tarjota henkilökohtaisia ​​tai yritystoimintaan liittyviä tietoja. Facebook sallii sosiaalisten verkostojen käyttäjien sisällyttää yksityisten profiilien luomisen, ladata valokuvia ja verkostoitua kaveripyyntöjen kautta.

Facebookin operatiivinen yritys on Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Yhdysvallat. Jos henkilö asuu Yhdysvaltojen tai Kanadan ulkopuolella, rekisterinpitäjä on Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti.

Jokaisen tämän Internet-verkkosivuston yksittäisen sivun kutsun yhteydessä, jota ohjain ylläpitää ja johon Facebook-komponentti (Facebook-laajennukset) integroitiin, rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmän selain on automaattisesti kehotetaan lataamaan vastaavan Facebook-komponentin näyttö Facebookista Facebook-komponentin kautta. Kaikista Facebook-laajennuksista on yleiskatsaus osoitteessa https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tämän teknisen menettelyn aikana Facebook saa tiedon siitä, millä verkkosivustomme alisivustolla rekisteröity on käynyt.

Jos rekisteröity on kirjautunut sisään samanaikaisesti Facebookissa, Facebook havaitsee jokaisen rekisteröintihakemuksensa yhteydessä verkkosivustollemme – ja koko heidän oleskelunsa ajan Internet-sivustollamme – minkä tietyn Internet-alisivuston rekisteröidy vieraili sivulla. Nämä tiedot kerätään Facebook-komponentin kautta ja liitetään rekisteröidyn vastaavaan Facebook-tiliin. Jos rekisteröity napsauttaa yhtä verkkosivustollemme integroidusta Facebook-painikkeesta, esim. ”Tykkää” -painiketta, tai jos rekisteröity lähettää kommentin, Facebook yhdistää nämä tiedot rekisteröidyn henkilökohtaisen Facebook-käyttäjätilin kanssa ja tallentaa henkilökohtaiset tiedot.

Facebook saa aina Facebook-komponentin kautta tietoa rekisteröidyn vierailusta verkkosivustollamme aina, kun rekisteröity on kirjautunut sisään Facebookissa samanaikaisesti verkkosivustollemme kutsumisen aikana. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsauttaako rekisteröity Facebook-komponenttia vai ei. Jos tällainen tiedonsiirto Facebookille ei ole toivottavaa rekisteröidylle, hän voi estää tämän kirjautumalla ulos Facebook-tililtään ennen kuin soitamme verkkosivustollemme.

Facebookin julkaisemassa tietosuojaohjeessa, joka on saatavana osoitteesta https://facebook.com/about/privacy/, annetaan tietoa henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä Facebookissa. Lisäksi siinä selitetään, mitä asetusvaihtoehtoja Facebook tarjoaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseksi. Lisäksi käytettävissä on erilaisia ​​kokoonpanovaihtoehtoja, jotta tiedonsiirto Facebookiin voidaan poistaa. Rekisteröity voi käyttää näitä sovelluksia poistamaan tiedonsiirto Facebookiin.

 1. Tietosuojamääräykset Google Analyticsin sovelluksesta ja käytöstä (nimettömyystoiminnolla)

Tällä verkkosivustolla ohjain on integroinut Google Analyticsin komponentin (anonymizer-toiminnolla). Google Analytics on verkkoanalyysipalvelu. Verkkoanalytiikka on verkkosivustojen kävijöiden käyttäytymistä koskevien tietojen kerääminen, kerääminen ja analysointi. Verkkoanalyysipalvelu kerää muun muassa tietoja verkkosivustosta, josta henkilö on tullut (ns. Viittaaja), millä alasivuilla vierailtiin tai kuinka usein ja kuinka kauan alisivua katsottiin. Verkkoanalytiikkaa käytetään pääasiassa verkkosivuston optimointiin ja Internet-mainonnan kustannus-hyötyanalyysin suorittamiseen.

Google Analytics -komponentin operaattori on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Yhdysvallat.

Google Analyticsin kautta tapahtuvaa verkkoanalytiikkaa varten rekisterinpitäjä käyttää sovellusta “_gat. _anonymizeIp ”. Tämän sovelluksen avulla Google lyhentää rekisteröidyn Internet-yhteyden IP-osoitetta ja nimettömäksi, kun hän käyttää verkkosivustoiamme Euroopan unionin jäsenvaltiosta tai muusta Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimusvaltiosta.

Google Analytics -komponentin tarkoituksena on analysoida verkkosivustomme liikennettä. Google käyttää kerättyjä tietoja muun muassa verkkosivustomme käytön arvioimiseksi ja verkkoraporttien toimittamiseksi, jotka osoittavat verkkosivustojemme toiminnan, ja tarjotakseen meille muita palveluja, jotka koskevat verkkosivustomme käyttöä.

Google Analytics sijoittaa evästeen rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmään. Evästeiden määritelmä on selitetty edellä. Evästeasetuksen avulla Google voi analysoida verkkosivustomme käyttöä. Jokaisen tämän Internet-sivuston yksittäisen sivun kutsun yhteydessä, jota rekisterinpitäjä ylläpitää ja johon Google Analytics -komponentti on integroitu, rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmän Internet-selain lähettää tietoja automaattisesti Google Analytics -komponentti verkkomainontaan ja palkkioiden maksamiseen Googlelle. Tämän teknisen menettelyn aikana yritys Google saa tietoa henkilökohtaisista tiedoista, kuten rekisteröidyn IP-osoitteesta, joka palvelee Googlea muun muassa ymmärtämään kävijöiden ja napsautusten alkuperää,

Evästettä käytetään henkilökohtaisten tietojen, kuten pääsyn ajan, sijainnin, josta pääsy tehtiin, ja rekisteröidyn verkkosivustomme vierailujen tiheyden tallentamiseen. Jokaisen vierailun yhteydessä verkkosivustollemme tällaiset henkilötiedot, mukaan lukien rekisteröidyn käyttämän Internet-yhteyden IP-osoite, lähetetään Googlelle Amerikan yhdysvalloissa. Google tallentaa nämä henkilötiedot Amerikan yhdysvalloissa. Google voi välittää nämä teknisen menettelyn aikana kerätyt henkilötiedot kolmansille osapuolille.

Rekisteröity voi, kuten edellä todettiin, estää evästeiden asettamisen verkkosivustomme kautta milloin tahansa vastaavalla käytetyn verkkoselaimen säätämisellä ja siten kieltää evästeiden asettamisen pysyvästi. Tällainen käytetyn Internet-selaimen mukauttaminen estäisi myös Google Analyticsia asettamasta evästettä rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmään. Lisäksi Google Analyticsin jo käyttämät evästeet voidaan poistaa milloin tahansa verkkoselaimen tai muiden ohjelmistojen kautta.

Lisäksi rekisteröidyllä on mahdollisuus vastustaa Google Analyticsin tuottamaa datakokoelmaa, joka liittyy tämän verkkosivuston käyttöön, samoin kuin Googlen suorittamaan näiden tietojen käsittelyyn ja mahdollisuuden estää tällaiset tiedot . Tätä varten rekisteröidyn on ladattava selaimen lisäosa linkin alle https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ja asennettava se. Tämä selaimen lisäosa kertoo Google Analyticsille JavaScriptiä käyttämällä, että mitään tietoja Internet-sivujen vierailuista ei saa lähettää Google Analyticsille. Selaimen lisäosien asentamista pidetään Googlen vastalauseena. Jos rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmä myöhemmin poistetaan, alustetaan tai asennetaan uudelleen, rekisteröidyn on asennettava selaimen lisäosat uudelleen Google Analyticsin poistamiseksi käytöstä.

Lisätietoja ja sovellettavia Googlen tietosuojasäännöksiä voi hakea osoitteista  https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/  ja osoitteista  http://www.google.com/analytics/terms/us. html . Google Analytics selitetään tarkemmin seuraavassa linkissä  https://www.google.com/analytics/ .

 1. Tietosuojasäännökset Google+ -sovelluksesta ja käytöstä

Tälle verkkosivustolle ohjain on integroinut Google+ -painikkeen komponentiksi. Google+ on niin kutsuttu sosiaalinen verkosto. Sosiaalinen verkosto on sosiaalinen kohtaamispaikka Internetissä, online-yhteisö, jonka avulla käyttäjät voivat yleensä kommunikoida keskenään ja olla vuorovaikutuksessa virtuaalisessa tilassa. Sosiaalinen verkosto voi toimia alustana mielipiteiden ja kokemusten vaihdolle tai antaa Internet-yhteisölle mahdollisuuden tarjota henkilökohtaisia ​​tai yritystoimintaan liittyviä tietoja. Google+ sallii sosiaalisen verkoston käyttäjien sisällyttää yksityisten profiilien luomisen, ladata valokuvia ja verkostoa kaveripyyntöjen kautta.

Google+: n operatiivinen yritys on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, YHDYSVALLAT.

Jokaisen tämän verkkosivuston yksittäisen sivun kutsun yhteydessä, jota ohjain käyttää ja johon on integroitu Google+ -painike, rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmän Internet-selain lataa automaattisesti vastaavan näytön Googlen Google+ -painike vastaavan Google+ -nappikomponentin kautta. Tämän teknisen menettelyn aikana Google saa tietoonsa, millä verkkosivustomme alisivulla rekisteröity on käynyt. Tarkempia tietoja Google+ -palvelusta on osoitteessa https://developers.google.com/+/.

Jos rekisteröity on kirjautunut samaan aikaan Google+ -palveluun, Google tunnistaa rekisteröidyn jokaisen verkkosivustollemme soiton yhteydessä ja koko hänen Internet-sivustollamme olonsa ajan tietyt alisivut Rekisteröity vieraili Internet-sivulla. Nämä tiedot kerätään Google+ -painikkeen kautta, ja Google yhdistää tämän rekisteröidyn kanssa yhdistettyyn Google+ -tiliin.

Jos rekisteröity napsauttaa verkkosivustollemme integroitua Google+ -painiketta ja antaa täten Google+ 1 -suosituksen, Google määrittää nämä tiedot rekisteröidyn henkilökohtaiselle Google+ -käyttäjätilille ja tallentaa henkilötiedot. Google tallentaa rekisteröidyn Google+ 1 -suosituksen ja asettaa sen julkisesti saataville rekisteröidyn tältä osin hyväksymien ehtojen mukaisesti. Tämän jälkeen rekisteröidyn tällä verkkosivustolla antama Google+ 1 -suositus yhdessä muiden henkilötietojen kanssa, kuten rekisteröidyn käyttämä Google+ -tilin nimi ja tallennettu valokuva, tallennetaan ja käsitellään muissa Google-palveluissa, kuten hakukoneessa tulokset Google-hakukoneesta, rekisteröidyn Google-tilistä tai muissa paikoissa, esimerkiksi Internet-sivuilla, tai suhteessa mainoksiin. Google pystyy myös yhdistämään vierailun tähän verkkosivustoon muihin Googleen tallennettuihin henkilötietoihin. Google tallentaa nämä henkilökohtaiset tiedot edelleen Googlen eri palveluiden parantamiseksi tai optimoimiseksi.

Google-painikkeen kautta Google saa tietoja siitä, että rekisteröity on käynyt verkkosivustollamme, jos rekisteröity henkilö on kirjautunut sisään verkkosivustollemme verkkosivustollemme kutsuttaessa. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsauttaako rekisteröity kohde Google+-painiketta.

Jos rekisteröity ei halua välittää henkilötietoja Googlelle, hän voi estää tällaisen tiedonsiirron kirjautumalla ulos Google+ -tililtään ennen kuin avaa verkkosivustomme.

Lisätietoja ja Googlen tietosuojamääräykset saat  osoitteesta https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/ . Lisää viitteitä Googlelta Google+ 1 -painikkeesta saat  osoitteesta https://developers.google.com/+/web/buttons-policy .

 1. Tietosuojasäännökset Instagramin käytöstä ja käytöstä

Tällä verkkosivustolla ohjaimessa on integroidut komponentit palvelun Instagramista. Instagram on palvelu, joka voidaan luokitella audiovisuaaliseksi alustaksi, jonka avulla käyttäjät voivat jakaa valokuvia ja videoita sekä levittää tällaista tietoa muissa sosiaalisissa verkostoissa.

Instagramin tarjoamien palveluiden operatiivinen yritys on Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, YHDYSVALLAT.

Jokaisen tämän Internet-sivuston yksittäisen sivun kutsun yhteydessä, jota ohjain käyttää ja johon integroitiin Instagram-komponentti (Insta-painike), rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmän Internet-selain kysyy automaattisesti vastaavan Instagram-komponentin näytön lataamiseen Instagramista. Tämän teknisen menettelyn aikana Instagram saa tietää, millä verkkosivustomme alisivulla rekisteröity on käynyt.

Jos rekisteröity on kirjautunut sisään samaan aikaan Instagramissa, Instagram havaitsee jokaisen rekisteröintihakemuksensa yhteydessä verkkosivustollemme – ja koko heidän oleskelunsa ajan Internet-sivustollamme – minkä tietyn Internet-sivun rekisteröidy vieraili sivulla. Nämä tiedot kerätään Instagram-komponentin kautta ja liitetään rekisteröidyn vastaavaan Instagram-tiliin. Jos rekisteröity napsauttaa yhtä verkkosivustollemme integroidusta Instagram-painikkeesta, Instagram yhdistää nämä tiedot rekisteröidyn henkilökohtaiseen Instagram-käyttäjätiliin ja tallentaa henkilötiedot.

Instagram saa Instagram-komponentin kautta tietoja siitä, että rekisteröity on käynyt verkkosivustollamme edellyttäen, että rekisteröity on kirjautunut sisään Instagramissa, kun soitetaan verkkosivustollemme. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsautetaanko henkilö Instagram-painiketta vai ei. Jos tällainen tiedonsiirto Instagrammille ei ole toivottavaa rekisteröidylle, hän voi estää tämän kirjautumalla ulos Instagram-tililtään ennen puhelun soittamista verkkosivustollemme.

Lisätietoja ja Instagramin sovellettavat tietosuojasäännökset ovat saatavissa osoitteista https://help.instagram.com/155833707900388 ja  https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ .

 1. LinkedInin käyttöä ja käyttöä koskevat tietosuojasäännökset

Ohjain on integroinut LinkedIn Corporationin komponentit tällä verkkosivustolla. LinkedIn on verkkopohjainen sosiaalinen verkosto, jonka avulla käyttäjät, joilla on olemassa olevia liikekontakteja, voivat muodostaa yhteyden ja luoda uusia liikekontakteja. LinkedIniä käyttää yli 400 miljoonaa rekisteröitynyttä ihmistä yli 200 maassa. LinkedIn on siis tällä hetkellä suurin yritysyhteyksien foorumi ja yksi suosituimmista verkkosivustoista maailmassa.

LinkedInin operatiivinen yritys on LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, YHDYSVALLAT. Yksityisyyden suojasta Yhdysvaltojen ulkopuolella LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanti, on vastuussa.

Jokaisen tämän Internet-sivuston yksittäisen sivun kutsun yhteydessä, jota ohjain ylläpitää ja johon LinkedIn-komponentti (LinkedIn-laajennus) integroitiin, rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmän Internet-selain on automaattisesti kehotetaan lataamaan LinkedInin vastaavan LinkedIn-komponentin näyttö. Lisätietoja LinkedIn-laajennuksesta on osoitteessa https://developer.linkedin.com/plugins. Tämän teknisen menettelyn aikana LinkedIn saa tietoa siitä, millä verkkosivustomme alisivulla rekisteröity on käynyt.

Jos rekisteröity on kirjautunut sisään samanaikaisesti LinkedIn-palvelussa, LinkedIn havaitsee jokaisen rekisteröintihakemuksensa yhteydessä verkkosivustollemme – ja koko heidän Internet-sivustollamme oleskelunsa ajan – minkä tietyn Internet-sivun rekisteröidy vieraili sivulla. Nämä tiedot kerätään LinkedIn-komponentin kautta ja liitetään rekisteröidyn vastaavaan LinkedIn-tiliin. Jos rekisteröity napsauttaa yhtä verkkosivustollemme integroidusta LinkedIn-painikkeesta, LinkedIn määrittää nämä tiedot rekisteröidyn henkilökohtaiselle LinkedIn-käyttäjätilille ja tallentaa henkilötiedot.

LinkedIn saa LinkedIn-komponentin kautta tietoja siitä, että rekisteröity on käynyt verkkosivustollamme, edellyttäen, että rekisteröity on kirjautunut sisään LinkedIn-palveluun verkkosivustollemme kutsumisen yhteydessä. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsautetaanko henkilö LinkedIn-painiketta tai ei. Jos tällainen tiedonsiirto LinkedInille ei ole toivottavaa rekisteröidylle, hän voi estää tämän kirjautumalla sisään LinkedIn-tililtään ennen kuin soitamme verkkosivustollemme.

LinkedIn tarjoaa  osoitteessa https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls  mahdollisuuden peruuttaa sähköpostiviestien, tekstiviestien ja kohdistettujen mainosten tilauksen sekä mahdollisuuden hallita mainosasetuksia. LinkedIn käyttää myös tytäryhtiöitä, kuten Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua ja Lotame. Tällaisten evästeiden asettaminen voidaan kieltää  osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy . LinkedInin sovellettava tietosuojakäytäntö on saatavilla  osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . LinkedIn-evästekäytäntö on saatavilla  osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy .

 1. Tietosuojasäännökset Pinterestin käytöstä ja käytöstä

Tällä verkkosivustolla ohjaimessa on integroituja Pinterest Inc. -komponentteja. Pinterest on ns. Sosiaalinen verkosto. Sosiaalinen verkosto on Internetin sosiaalinen kohtaamispaikka, online-yhteisö, jonka avulla käyttäjät voivat kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa virtuaalitilassa. Sosiaalinen verkosto voi toimia alustana mielipiteiden ja kokemusten vaihdolle tai antaa Internet-yhteisön tarjota henkilökohtaisia ​​tai yritystietoja. Pinterest sallii sosiaalisen verkoston käyttäjien julkaista muun muassa kuvakokoelmia ja yksittäisiä kuvia sekä kuvauksia virtuaalisilla taulukoilla (ns. Nastat), jotka voidaan sitten jakaa muiden käyttäjien (ns. Uudelleennastat) tai kommentoi.

Pinterestin operatiivinen yritys on Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, YHDYSVALLAT.

Jokaisen tämän Internet-sivuston yksittäisen sivun kutsun yhteydessä, jota ohjain ylläpitää ja johon integroitiin Pinterest-komponentti (Pinterest-laajennus), rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmän Internet-selain automaattisesti kehotettiin lataamaan vastaavan Pinterest-komponentin kautta vastaavan Pinterest-osan näyttö. Lisätietoja Pinterestistä on saatavilla osoitteessa https://pinterest.com/. Tämän teknisen menettelyn aikana Pinterest saa tietoa siitä, millä verkkosivustomme alisivulla rekisteröidy vierailee.

Jos rekisteröity on kirjautunut sisään samanaikaisesti Pinterestissä, Pinterest havaitsee rekisteröidyn jokaisen verkkosivustollemme kutsun yhteydessä – ja koko heidän oleskelunsa ajan Internet-sivustollamme – minkä tietyn Internet-sivun rekisteröidy vieraili sivulla. Nämä tiedot kerätään Pinterest-komponentin kautta ja liitetään rekisteröidyn vastaavaan Pinterest-tiliin. Jos rekisteröity napsauttaa yhtä verkkosivustollemme integroidusta Pinterest-painikkeesta, Pinterest määrittää nämä tiedot rekisteröidyn henkilökohtaiselle Pinterest-käyttäjätilille ja tallentaa henkilötiedot.

Pinterest saa Pinterest-komponentin kautta tietoa siitä, että rekisteröity on käynyt verkkosivustollamme, edellyttäen, että rekisteröity on kirjautunut sisään Pinterestiin verkkosivustollemme kutsumisen yhteydessä. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsauttako henkilö Pinterest-komponenttia vai ei. Jos tällainen tiedonsiirto Pinterestiin ei ole toivottavaa rekisteröidylle, hän voi estää tämän kirjautumalla ulos Pinterest-tililtään ennen puhelun soittamista verkkosivustollemme.

Pinterestin julkaisema tietosuojaohje, joka on saatavana osoitteesta https://about.pinterest.com/privacy-policy, tarjoaa tietoja Pinterestin keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä.

 1. Tietosuojasäännökset Tumblrin käytöstä ja käytöstä

Tällä verkkosivustolla ohjaimessa on integroitu Tumblr-komponentteja. Tumblr on alusta, jonka avulla käyttäjät voivat luoda ja pitää blogia. Blogi on verkkopohjainen, yleisesti saatavilla oleva portaali, johon yksi tai useampi bloggaajiksi tai verkkobloggaajiksi kutsuttu henkilö voi lähettää artikkeleita tai kirjoittaa ajatuksia ns. Blogikirjoituksiin. Esimerkiksi Tumblr-blogissa käyttäjä voi julkaista tekstiä, kuvia, linkkejä ja videoita sekä levittää niitä digitaalisessa tilassa. Lisäksi Tumblr-käyttäjät voivat tuoda sisältöä muilta verkkosivustoilta omaan blogiinsa.

Tumblrin operatiivinen yritys on Tumblr, Inc., 35 East 21st St, Ground Floor, New York, NY 10010, YHDYSVALLAT.

Kunkin puhelun kautta tämän Internet-sivuston yksittäisille sivuille, jota ohjain ohjaa ja johon on integroitu Tumblr-komponentti (Tumblr-painike), rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmän Internet-selain aiheuttaa automaattisesti latauksen vastaavan Tumblr-komponentin näytön. Lisätietoja Tumblr-painikkeista, jotka ovat saatavilla  osoitteessa https://www.tumblr.com/buttons . Tämän teknisen menettelyn aikana Tumblr saa tietää, millä verkkosivustomme konkreettisella alasivulla rekisteröity on käynyt. Tumblr-komponentin integroinnin tarkoituksena on edelleen lähettää tämän verkkosivuston sisältö uudelleen, jotta käyttäjät voivat esitellä tämän verkkosivun digitaalisessa maailmassa ja lisätä kävijämääriä.

Jos rekisteröity on kirjautunut sisään Tumblr-palvelussa, Tumblr havaitsee rekisteröidyn jokaisen verkkosivustollemme kutsun yhteydessä – ja koko heidän Internet-sivustollamme oleskelunsa ajan – minkä tietyn verkkosivumme alisivun vieraili rekisteröidyn. Nämä tiedot kerätään Tumblr-komponentin kautta ja liitetään rekisteröidyn vastaavaan Tumblr-tiliin. Jos rekisteröity napsauttaa yhtä verkkosivustollemme integroidusta Tumblr-painikkeesta, Tumblr osoittaa nämä tiedot rekisteröidyn henkilökohtaiselle Tumblr-käyttäjätilille ja tallentaa henkilötiedot.

Tumblr saa Tumblr-komponentin kautta tietoja siitä, että rekisteröity on käynyt verkkosivustollamme, edellyttäen, että rekisteröity on kirjautunut sisään Tumblr-palveluun verkkosivustollemme kutsumisen yhteydessä. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsautetaanko henkilö Tumblr-komponenttia vai ei. Jos tällainen tiedonsiirto Tumblr: lle ei ole toivottavaa rekisteröidylle, hän voi estää tämän kirjautumalla ulos Tumblr-tililtään ennen puhelun soittamista verkkosivustollemme.

Tumblrin sovellettavat tietosuojasäännökset ovat saatavilla  osoitteessa https://www.tumblr.com/policy/en/privacy .

 1. Twitterin käyttöä ja käyttöä koskevat tietosuojasäännökset

Tällä verkkosivustolla ohjaimessa on integroidut Twitter-komponentit. Twitter on monikielinen, julkisesti saatavilla oleva microblogging-palvelu, jossa käyttäjät voivat julkaista ja levittää niin sanottuja twiittejä, esim. Lyhytsanomia, joiden enimmäismäärä on 280 merkkiä. Nämä lyhyet viestit ovat kaikkien saatavilla, myös niille, jotka eivät ole kirjautuneet Twitteriin. Twiitit näytetään myös kyseisen käyttäjän ns. Seuraajille. Seuraajat ovat muita Twitter-käyttäjiä, jotka seuraavat käyttäjän twiittejä. Lisäksi Twitterin avulla voit kohdistaa laajan yleisön hashtagien, linkkien tai uudelleentwiittausten avulla.

Twitterin operatiivinen yritys on Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, YHDYSVALLAT.

Jokaisen tämän Internet-sivuston yksittäisen sivun kutsun yhteydessä, jota ohjain käyttää ja johon on integroitu Twitter-komponentti (Twitter-painike), rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmän Internet-selain kysyy automaattisesti ladata vastaavan Twitter-komponentin näyttö. Lisätietoja Twitter-painikkeista on saatavilla osoitteessa https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Tämän teknisen menettelyn aikana Twitter saa tietoa siitä, millä verkkosivustomme alisivulla rekisteröity on käynyt. Twitter-komponentin integroinnin tarkoituksena on edelleen lähettää tämän verkkosivuston sisältö uudelleen, jotta käyttäjät voivat esitellä tämän verkkosivun digitaalisessa maailmassa ja lisätä kävijämääriä.

Jos rekisteröity on kirjautunut sisään samanaikaisesti Twitterissä, Twitter havaitsee jokaisen rekisteröintihakemuksensa yhteydessä verkkosivustollemme ja koko heidän Internet-sivustollamme oleskelunsa ajan, mikä tietty verkkosivun alisivu oli rekisteröity. Nämä tiedot kerätään Twitter-komponentin kautta ja liitetään rekisteröidyn vastaavaan Twitter-tiliin. Jos rekisteröity napsauttaa yhtä verkkosivustollemme integroidusta Twitter-painikkeesta, Twitter määrittää nämä tiedot rekisteröidyn henkilökohtaiselle Twitter-käyttäjätilille ja tallentaa henkilötiedot.

Twitter saa Twitter-komponentin välityksellä tietoja siitä, että rekisteröity on käynyt verkkosivustollamme, edellyttäen, että rekisteröity on kirjautunut Twitteriin verkkosivustollemme kutsumisen yhteydessä. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsauttako henkilö Twitter-komponenttia vai ei. Jos tällainen tiedonsiirto Twitteriin ei ole toivottavaa rekisteröidylle, hän voi estää tämän kirjautumalla sisään Twitter-tililtään ennen kuin soitat verkkosivustollemme.

Twitterin sovellettavat tietosuojasäännökset ovat saatavilla osoitteessa https://twitter.com/privacy?lang=fi.

 1. YouTuben käyttöä ja käyttöä koskevat tietosuojasäännökset

Tällä verkkosivustolla ohjaimessa on integroidut YouTuben komponentit. YouTube on Internet-videoportaali, jonka avulla videojulkaisijat voivat asettaa videoleikkeitä ja muita käyttäjiä ilmaiseksi, mikä tarjoaa myös ilmaisen katselun, tarkastelun ja kommentoinnin. YouTuben avulla voit julkaista kaikenlaisia ​​videoita, joten voit käyttää sekä kokonaisia ​​elokuvia ja TV-lähetyksiä että musiikkivideoita, trailereita ja käyttäjien tekemiä videoita Internet-portaalin kautta.

YouTuben operatiivinen yritys on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, YHDYSVALLAT. YouTube, LLC on Google Inc.:n tytäryhtiö, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, YHDYSVALLAT.

Jokaisen tämän Internet-sivuston yksittäisen sivun kutsun yhteydessä, jota ohjain ylläpitää ja johon on integroitu YouTube-komponentti (YouTube-video), rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmän Internet-selain kysyy automaattisesti ladata vastaavan YouTube-osan näyttö. Lisätietoja YouTubesta saat  osoitteesta https://www.youtube.com/yt/about/en/ . Tämän teknisen menettelyn aikana YouTube ja Google saavat tietoa siitä, millä verkkosivustomme alisivulla rekisteröity on käynyt.

Jos rekisteröity on kirjautunut sisään YouTubeen, YouTube tunnistaa jokaisen YouTube-videota sisältävän alasivun kutsun yhteydessä, millä tietyllä verkkosivustomme alisivulla rekisteröity on käynyt. YouTube ja Google kerää nämä tiedot ja osoittavat rekisteröidyn vastaavalle YouTube-tilille.

YouTube ja Google saavat YouTube-komponentin kautta tietoja siitä, että rekisteröity on käynyt verkkosivustollamme, jos rekisteröity henkilö on kirjautunut YouTubeen verkkosivustollemme soitettaessa; tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsauttako henkilö YouTube-videota vai ei. Jos näiden tietojen välittäminen YouTubelle ja Googleen ei ole toivottavaa rekisteröidylle, toimitus voidaan estää, jos rekisteröity kirjautuu ulos omalta YouTube-tililtään ennen kutsua verkkosivustollemme.

YouTuben tietosuojasäännökset, jotka ovat saatavilla osoitteessa  https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/ , tarjoavat tietoja henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä YouTubessa ja Googlessa.

 1. Käsittelyn oikeusperusta

Taide. 6 (1) valaistu GDPR toimii oikeusperustana käsittelytoimille, joille saamme suostumuksen tiettyyn käsittelytarkoitukseen. Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä sellaisen sopimuksen toteuttamiseksi, jonka rekisteröidy on osapuolena, kuten esimerkiksi silloin, kun käsittelytoimet ovat välttämättömiä tavaroiden toimittamiseksi tai minkä tahansa muun palvelun tarjoamiseksi, käsittely on perustuu 6 artiklan 1 kohtaan. b GDPR. Sama koskee sellaisia ​​käsittelytoimia, jotka ovat tarpeen ennen sopimusta tehtävien toimenpiteiden suorittamiseksi, esimerkiksi tuotteitamme tai palveluitamme koskevissa tiedusteluissa. Onko yrityksellämme lakisääteinen velvoite, jolla vaaditaan henkilötietojen käsittelyä, kuten verovelvoitteiden täyttämiseksi, käsittely perustuu Art. 6 (1) valaistu c GDPR. Harvinaisissa tapauksissa henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Näin olisi esimerkiksi, jos kävijä loukkaantui yrityksessämme ja hänen nimensä, ikänsä, sairausvakuutustietonsa tai muut tärkeät tiedot olisi toimitettava lääkärille, sairaalalle tai muulle kolmannelle osapuolelle. Sitten käsittely perustuisi Art. 6 (1) valaistu d GDPR. Lopuksi käsittelytoimet voivat perustua 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohtaan. f GDPR. Tätä oikeusperustaa käytetään käsittelytoimiin, jotka eivät kuulu minkään edellä mainitun oikeusperustan piiriin, jos käsittely on välttämätöntä yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen kannalta, lukuun ottamatta tapauksia, joissa henkilötietojen suojaa vaativat rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut. Tällaiset käsittelytoimet ovat erityisen sallittuja, koska Euroopan lainsäätäjä on nimenomaisesti maininnut ne. Hän katsoi, että oikeutettu etu voidaan olettaa, jos rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas (GDPR, johdanto-osan 47 kappale, toinen lause).

 1. Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Jos henkilötietojen käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohtaan. GDPR: n mukaan oikeutettu etumme on harjoittaa liiketoimintaamme kaikkien työntekijöidemme ja osakkeenomistajiemme hyvinvoinnin hyväksi.

 1. Aika, jona henkilötietoja säilytetään

Henkilötietojen säilytysajan määrittämisessä käytetyt kriteerit ovat vastaava lakisääteinen säilytysaika. Kyseisen ajanjakson päätyttyä vastaavat tiedot poistetaan rutiininomaisesti, kunhan ne eivät enää ole tarpeen sopimuksen täyttämiseksi tai sopimuksen aloittamiseksi.

 1. Henkilötietojen toimittaminen lakisääteisinä tai sopimusvaatimuksina; Vaatimus sopimuksen tekemisestä; Rekisteröidyn velvollisuus toimittaa henkilötiedot; tietojen toimittamatta jättämisen mahdolliset seuraukset

Selvennämme, että henkilötietojen toimittaminen on osittain lain (esim. Verolainsäädännön) vaatimusta tai se voi johtua myös sopimusehdoista (esim. Tiedot sopimuskumppanista). Joskus voi olla tarpeen tehdä sopimus siitä, että rekisteröity antaa meille henkilötietoja, jotka meidän on myöhemmin käsiteltävä. Rekisteröity on esimerkiksi velvollinen toimittamaan meille henkilötietoja, kun yrityksemme allekirjoittaa sopimuksen hänen kanssaan. Henkilötietojen toimittamatta jättäminen johtaisi siihen, että sopimusta rekisteröidyn kanssa ei voitaisi tehdä. Ennen kuin rekisteröity antaa henkilötietoja, rekisteröidyn on otettava yhteyttä kaikkiin työntekijöihin.

 1. Automatisoitu päätöksenteko

Vastuullisena yrityksenä emme käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.